O nás

Novplasta sa zrodila z odvážnej vízie. Vízie a odvahy vytvoriť silnú rodinnú firmu.  Každý z nás má svoju zodpovednosť a kontroluje kľúčovú časť firmy. Máme kapitál, aby sme mohli rásť. Máme efektívne riadenie, aby sme mohli napredovať. A máme kvalitnú výrobu, na ktorú sme právom hrdí.

Sme vašim spoľahlivým výrobcom už po tri generácie.

Fungujúce procesy

Naša procesná mapa pokrýva každý detail, ktorý je potrebný pre vyhotovenie vašej objednávky, takže vám zaručujeme jej 100-percentnú sledovateľnosť. Oddelenia sú dokonale zohraté. Obchod vám promptne odpovie na dopyt. Plánovanie výroby vám navrhne vhodný termín, ktorý dodržíme. Výroba vyrobí kvalitný produkt.  Logistika posúva vašu objednávku čo najrýchlejšie ďalej. Údržba sa postará, aby bol proces neprerušený. A zákaznícky servis dohliada na vašu objednávku od začiatku do konca.

Ekológia, výskum a vývoj

Žijeme prírodou a náš areál plný ovocných stromov je toho dôkazom.  A nielen to.  Sústavne vyvíjame nové receptúry, ktoré zaručia požadovanú pevnosť fólie pri minimálnej spotrebe materiálu a redukujeme tým spotrebu plastov. Naše produkty sú 100% recyklovateľné a pri ich výrobe je použitá elektrická energia zo 100% obnoviteľných zdrojov .  Výskum a vývoj biodegradovateľných plastov riešime v spolupráci s Ústavom polymérov SAV, v rámci grantu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (viac o výskume a vývoji).

V rámci tohto grantu sme vyvinuli nové produkty pre trhodľahčenú koextrudovanú trojvsrtvovú fóliu s nižšou hrúbkou a zachovanou pevnosťou; biodegradovateľné vrecia pre biologicky rozložiteľný odpad a biodegradovateľné fólie na balenie ovocia a zeleniny.