Výrobca polyetylénových obalových fólií a vriec

Produkty

80 percent produkcie
vyvážame do Európy

Nemecko

Holandsko

Švajčiarsko

Dánsko

Rakúsko

Maďarsko

Česká rebublika

Novplasta – Slovensko