Výrobca polyetylénových obalových fólií a vriec

Produkty

80 percent produkcie
vyvážame do Európy

  • Nemecko
  • Holandsko
  • Švajčiarsko
  • Dánsko
  • Rakúsko
  • Maďarsko
  • Česká republika

Nemecko

Holandsko

Švajčiarsko

Dánsko

Rakúsko

Maďarsko

Česká rebublika

Novplasta – Slovensko