Kontakt

Novplasta s.r.o.

Cerovská 152, 900 81 Šenkvice
tel.: +421 33 6496 961
fax: +421 33 6496 372
email: novplasta@novplasta.sk | office@novplasta.sk

IČO: 35776455 , IČ DPH: SK2020204483
Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, odd. Sro, vl. 20581/B

OBCHODNÉ ODDELENIE

Ing. Peter Michalík
michalik@novplasta.sk
+421 902 288 017

Jozef Kadlečík
kadlecik@novplasta.sk
+421 917 433 222

Mgr. Roman Naništa
nanista@novplasta.sk
+421 905 447 817

Ing. Ľudovít Babjak
babjak@novplasta.sk
+421 917 766 555

Zastúpenie pre Českú republiku
NOVPLASTA CZ s.r.o.
novplasta@novplasta.cz
T.G. Masaryka 854
538 21 Slatiňany
Česká republika