Aplikácie - použitie našich produktov v B2B sektore

Obalové fólie a vrecia

Balenie potravín

LDPE a HDPE fólie, vrecia, výstelky a prírezy sa používajú na balenie v potravinárskom priemysle, najmä ako výstelky pri spracovaní a výrobe mrazenej zeleniny, mrazeného pečiva, mäsa a rýb a na ochranu pri manipulácii s potravinami. Určené sú aj pre segment HORECA (odvetvie hotelov, reštaurácií a gastronómie). Vyrábame ich z primárneho materiálu a majú certifikát o ich vhodnosti pre priamy styk s potravinami. Firma má zavedený a udržiavaný systém ISO 9001:2015, HACCP, systém správnej výrobnej praxe a sledovateľnosti výroby. Fólie a vrecia sú 100% recyklovateľné a vhodné na energetické zhodnotenie.

Priemyselné balenie ​

V priemyselnom balení sa využívajú najmä LDPE a HDPE fólie, vrecia, výstelky a prírezy.  Slúžia na ochranu produktov najmä pred znečistením a poškodením. Využívajú sa napríklad v automobilovom priemysle, v stavebníctve a poľnohospodárstve (štrk, osivá, krmivá), drevospracujúcom, chemickom a plastikárskom priemysle, na balenie v práčovniach a čistiarňach, na balenie vykurovacích peliet a aj na paletizačné balenie tovarov.  LDPE fólie sa používajú aj ako zmršťovacie fólie na skupinové balenie. Pod značkou Novacorr vyrábame VCI antikorózne fólie, ktoré slúžia na ochranu produktov proti korózii.

Farmaceutické balenie​

Naše LDPE a HDPE fólie, vrecia a výstelky majú využitie najmä v priemyselnom balení chemikálií pre farmaceutický priemysel a nástrojov a liečiv pre zdravotníctvo.  Vyrábame ich z primárnych materiálov s certifikátom o ich vhodnosti pre použitie vo farmaceutickom priemysle.  Kvalitu našich produktov si odberatelia overujú vlastnými auditmi.  Firma má zavedený a udržiavaný systém ISO 9001:2015, HACCP, systém správnej výrobnej praxe a sledovateľnosti výroby. Fólie a vrecia sú 100% recyklovateľné a vhodné na energetické zhodnotenie.

Odpadové vrecia

Produkčné priestory

Produkčné priestory sú okrem iných výrobné a montážne haly, kuchyne, dielne a sklady.  V produkčných priestoroch ide vždy o efektivitu práce:  odpad má byť odprataný čím skôr a bezpečne. Tu ďaleko viac záleží na kvalite používaných odpadových vriec, ako v domácnostiach. Obzvlášť veľké nároky sú na pevnosť a nosnosť. Ich stabilná a vyrovnaná kvalita je daná tým, že používame primárny materiál a nie regranulát. 

Upratovacie služby

Upratovacie firmy oceňujú naše vrecia pre nízku hmotnosť, ľahkú odtŕhateľnosť z rolky, dobrú pevnosť, vysokú nosnosť a vyrovnanú kvalitu. Upratovací pracovník tak pri manipulácii nestráca čas a môže sa plne sústrediť na prácu. Sú vyrábané z prvotriedneho materiálu, typicky z HDPE (mikroten).  

Separovaný zber

Odpadové vrecia na zber a separáciu odpadov sa používajú v mestách a obciach, firmách, v stavebníctve, v zdravotníctve a pri likvidácii azbestu. Vyrábame ich z kvalitných, pevných, 100% recyklovateľných, ekologicky nezávadných HDPE a LDPE materiálov alebo z biodegradovateľného materiálu. Vrecia vyrábame v rôznych farebných prevedeniach podľa druhu  separovaného odpadu s možnosťou potlače.