PRS Green Label 2021

Znova sa nám podarilo získať ocenenie PRS Green Label 2021.

Viac informácií nájdete na: www.prs-pooling.com/en/greenlabel