PRS Green Label 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Novplasta, s.r.o. ako dlhoročný partner PRS podporuje cirkulárny systém recyklácie paliet, vďaka čomu sme si zaslúžili ocenenie PRS Green Label 2020.

Spolu s ostatnými ekologicky zodpovednými výrobcami, dopravcami a distribútormi tak prispievame k zlepšeniu životného prostredia a to prostredníctvom:

  • zníženia uhlíkovej stopy,
  • zmenšenia množstva odpadu z obalov,
  • propagácie viacnásobného použitia produktov.

Viac informácií nájdete na: www.prs-pooling.com/en/greenlabel