PRS Green Label 2020

Novplasta, s.r.o. ako dlhoročný partner PRS podporuje cirkulárny systém recyklácie paliet, vďaka čomu sme si zaslúžili ocenenie PRS Green Label 2020.

Spolu s ostatnými ekologicky zodpovednými výrobcami, dopravcami a distribútormi tak prispievame k zlepšeniu životného prostredia a to prostredníctvom:

  • zníženia uhlíkovej stopy,
  • zmenšenia množstva odpadu z obalov,
  • propagácie viacnásobného použitia produktov.

Viac informácií nájdete na: www.prs-pooling.com/en/greenlabel