Projekt CirkularRegions

Zapojili sme sa do pilotného projektu CirkularRegions realizovaného v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská Republika – Maďarsko s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľom projektu je definovanie hlavných potrieb, prekážok a možností podnikov v obehovom hospodárstve a podpora prechodu z lineárneho hospodárstva na efektívne cirkulárne.