100% Zelená energia v Novplaste

Naša spoločnosť spotrebovala v roku 2022 100% Zelenej energie z obnoviteľných zdrojov. Odoberaním elektriny z obnoviteľných zdrojov predchádzame vzniku emisií CO2 a prispievame k trvalo udržateľnému rozvoju.

 

Certifikát bol vydaný spoločnosťou Magna Energia a.s.