Podporujeme boj proti plytvaniu potravinami

V rámci našej spoločenskej zodpovednosti a podpory udržateľného rozvoja sme sa rozhodli zapojiť do boja proti plytvaniu potravinami prostredníctvom spolupráce s občianskym združením Free food (www.free-food.sk), ktoré sa zaoberá témou plytvania potravinami na Slovensku.

Poslaním tohto občianskeho združenia je predchádzanie vzniku potravinového odpadu. Rieši však aj vzniknuté prebytky, a to najmä prostredníctvom distribúcie pečiva charitám. Práve na tento účel poskytuje Novplasta občianskemu združeniu Free food polyetylénové vrecia na balenie potravín. Pomáha tak zachraňovať jedlo, ktoré by inak skončilo ako odpad. Či hovoríme o charite alebo reštaurácii, každá prevádzka, ktorá distribuuje alebo vydáva jedlo, podlieha prísnym hygienickým normám. Aby Free food mohol ako nezisková organizácia dodržiavať vysoký hygienický štandard, Novplasta jej dodáva vrecia, ktoré disponujú certifikátom o ich vhodnosti pre priamy styk s potravinami.

Potravinový odpad je celosvetový sociálno-ekonomický problém, ktorý sa týka nás všetkých. Predstavuje paradox modernej doby, kde na jednej strane vzniká prebytok, ktorý sa nestíha spotrebovať, na strane druhej trpia milióny ľudí hladom a podvýživou. Ekologický charakter tohoto problému je rovnako nepopierateľný, aj keď je menej viditeľný. Za všetkým jedlom, ktoré skončí v koši, sa totiž skrýva množstvo premrhanej energie vrátane ľudskej práce a vzácnych prírodných zdrojov – vody a pôdy. Potravinársky priemysel je zároveň obrovským znečisťovateľom ovzdušia.

Veríme, že v rámci našich kompetencií, je naša spolupráca s OZ Free food efektívnym nástrojom v znižovaní potravinového odpadu a želáme im ešte mnoho zachránených kilogramov!

Viac informácii môžete získať tu: www.free-food.sk