PE fólie a zákazníci

Chcete pre vašu firmu len to najlepšie? Je pre vás spokojný zákazník dôležitý? Verný a spokojný zákazník je nad zlato. Tento výrok je azda najdôležitejší pre každého podnikateľa. Aby vaša firma prosperovala, je dôležité dbať na bezchybné, bezpečné a spoľahlivé balenie tovaru a jeho doručenie k zákazníkovi alebo spotrebiteľovi. Bezpečne uschovaný materiál dokáže zabezpečiť zákazníkovi spokojnosť.

Obal výrobkov všeobecne patrí k materiálom, ktoré slúžia na hygienickú ochranu tovaru pred znečistením. Taktiež slúži ako ochrana pri manipulácii a distribúcii tovaru od výrobcu k spotrebiteľovi. Jedným z druhov obalov sú prepravné obaly, ku ktorým sú priradené aj fólie.

Fólia je pevný, jednoduchý, plastový materiál využívaný v rôznych odvetviach priemyslu. Funkčné sú najmä v oblasti ochrany materiálu pred vonkajším vplyvom prostredia. Ich použitím sa dá predísť  poškodeniu tovaru. Širokospekrtálne využitie fólií môžeme pozorovať napríklad v:

•    Stavebníctve,
•    poľnohospodárstve,
•    potravinárstve,
•    farmaceutike,
•    strojárenskom priemysle.

Ich využitie sa stáva takmer samozrejmosťou v množstve malých, stredných podnikoch ale aj skladoch veľkoobchodov. Tu sa používajú vo veľkých množstvách na obaľovanie tovaru uloženého na paletách. Podľa spôsobov výroby a použitia je možné ich rozdeliť na niekoľko druhov:

1.    LDPE fólie – nazývame aj igelitové fólie. Zväčša sa používajú k hygienickému baleniu výrobkov. Zaraďujeme ich do skupiny obalových materiálov, ktoré chránia výrobky pred navlhnutím, poškodením a inými vonkajšími vplyvmi.  Využívajú sa v stavebníctve, priemyselnej produkcii, poľnohospodárstve. Fólie sú určené predovšetkým na skupinové balenie nápojov, cukru, múky, soli, konzerv a zaváranín ale aj časopisov, novín alebo reklamných textov pre abonenciu.

2.    HDPE fólie – alebo mikroténové fólie sú určené  na výrobu odpadových vriec ako aj nákupných tašiek. Ich použitím tovar fixujete, chránite pred vlhkosťou, prachom a jeho mechanickým poškodením.

3.    Stretch fólie – sú určené na balenie výrobkov uložených na paletách. Vyrábajú sa na ručné alebo strojné balenie. Ručné strech fólie slúžia k ovinovaniu a ochranu materiálu alebo tovaru v menších podnikoch. Strojné strech fólie sa využívajú na ovinovanie a ochranu tovaru vo väčších podnikoch s využitím baliacich strojov.