Máme registrovaný úžitkový vzor na fóliu s nižším dopadom na životné prostredie

V rámci projektu Inovácia produktového portfólia spoločnosti Novplasta, financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020, sme v spolupráci s Ústavom polymérov SAV vyvinuli odľahčenú koextrudovanú trojvrstvovú fóliu so zachovanými pevnostnými vlastnosťami. Fólia je určená najmä pre obalové aplikácie. Táto obalová fólia koextrudovaná z 3 vrstiev vykazuje zlepšené pevnostné a ťažnostné charakteristiky pri zaťažovaní a teda je možné ju zhotoviť v zníženej hrúbke. Tým dochádza k menšej spotrebe materiálu na zhotovenie úžitkovo rovnakej fólie ako je vyrábaná jednovrstvovou technológiou a teda rovnaký rozmer fólie je ľahší. Pritom sa využíva synergia prínosu spojenia jednotlivých vrstiev technológií koextrúzie a prínos špecifických materiálov dobre využiteľných práve pri koextrúznej technológii. Fólia má dobrú transparentnosť, vyhovujúcu odolnosť prierazu a tiež vykazuje odolnosti nízkym teplotám pri štandardných podmienkach skladovania. K tomu prispieva aj kombinácia LD polyméru a LLD etylén-1-oktén kopolyméru aplikovaná do vrstvy trojvrstvovej fólie a nielen do zmesi jednovrstvovej štruktúry. Ďalšie využitie koextrúzie pri tejto fólii vedie tiež k rôznym vlastnostiam jej povrchov vďaka riadenej aditivácii.