HDPE odpadové vrecia

HDPE odpadové vrecia

Naša firma sa zameriava na výrobu vysoko kvalitných odpadových rolo vriec z HDPE materiálu (mikrotén), ktoré využívajú najmä upratovacie firmy, firmy zaoberajúce sa správou budov, nemocnice, obce a firmy zamerané na zber a separáciu odpadu. Naša kapacita je 150 miliónov HDPE rolo vriec ročne a predávame ich hlavne na západoeuróskych trhoch. Dodávame ich balené v kvalitných a pevných papierových kartónoch.

HDPE vrecia sa vyznačujú vysokou pevnosťou, vďaka čomu v porovnaní s LDPE regranulátovými vrecami možno znížiť hrúbku až o 50%. Zníženie hrúbky znamená menšiu ekologickú záťaž, menšie nároky na prepravu a skladovacie plochy a samozrejme dobrú cenu pri stabilnej a vyrovnanej kvalite. Prevedenie môže byť transparentné alebo farebné, bez potlače alebo s potlačou.

HDPE vrecia pre produkčné priestory (kuchyne, nemocnice, výrobné haly)

Sú určené na použitie s väčšími nárokmi na pevnosť a nosnosť. Nakoľko nie sú vyrábané z regranulátu, ich kvalita je stabilná a vyrovnaná. Typický rozmer: HDPE vrecia 700*1100

HDPE zberné vrecia pre upratovacie služby

Sú určené pre upratovacie firmy, na zber odpadov z menších košov a nádob. Ich výhodou je nízka hmotnosť, ľahká odtŕhateľnosť z rolky, dobrá pevnosť, vysoká nosnosť a vyrovnaná kvalita. Sú vyrábané z prvotriedneho materiálu. Typický rozmer: HDPE vrecia 700*1100

HDPE výstelky do smetných nádob

Svojimi rozmermi a nosnosťou sú určené do veľkých smetných kontajnerov a nádob. Chránia ich pred znečistením a zápachom. Spravidla sa používajú vo dvoch veľkostiach – pre 120 l a 240 l smetnú nádobu. Typický rozmer: 550+460*1150 (120l nádoba), 650+560*1380 (240l nádoba)

HDPE vrecia do košov pre spoločné priestory (recepcie, chodby, toalety)

Sú dimenzované do košov pre spoločné priestory, kde možno očakávať ťažší a väčší objem odpadov. Svojím vzhľadom pôsobia nerušivo a nezapáchajú. Typický rozmer: HDPE vrecia 605*780

HDPE vrecia na separovaný zber odpadov

Sú určené hlavne pre obce a firmy, ktoré sa zaoberajú zberom odpadov. Svojou farbou, pevnosťou a nosnosťou sú dimenzované pre rôzne druhy separované odpadu. Ľahko sa odtŕhajú z rolky, rolka nemá vysokú hmotnosť a dobre sa drží v ruke. Typický rozmer: HDPE vrecia 700*1100

 

 

HDPE sáčky do košov do kancelárií, hotelových a nemocničných izieb

Sú určené na vkladanie do košov menších rozmerov, chránia kôš pred znečistením a zjednodušujú zber odpadov, nezapáchajú. Typický rozmer: HDPE vrecia 450*500