Novplasta sa podieľala na vývoji novej receptúry biodegradovateľného polymérneho materiálu v spolupráci so SAV

V spolupráci so SAV sme sa podieľali na vývoji novej receptúry biodegradovateľného a kompostovateľného polymérneho materiálu najmä prostredníctvom testovania receptúr v poloprevádzkovom rozsahu.

Podľa profesora Ivana Chodáka z Ústavu polymérov SAV úžitkové vlastnosti vytvorených zmesí prevyšujú mechanické vlastnosti polyetylénu ako najpoužívanejšieho plastu pre obalové fólie, pričom výrobná cena môže byť nižšia v porovnaní s plastami na báze fosílnych palív. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.

Celý článok si môžete prečítať tu:

https://www.teraz.sk/veda/chemici-sav-namiesali-novy-biodegradov/798509-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwIndex%253BNaj%25C4%258D%25C3%25ADtanej%25C5%25A1ie%2520%253Btab-last_6h