Podporujeme boj proti plytvaniu potravinami

20. November 2019

V spolupráci s občianskym združením Free Food sme sa zapojili do boja proti plytvaniu potravinami, ktoré má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie a zároveň predstavuje veľký sociálno-ekonomický problém. Prostredníctvom pravidelných podujatí, prednášok, projektov a verejných zbierok sa OZ Free Food snaží znižovať množstvo potravinového odpadu na Slovensku.

OZ Free Food nás oslovila ako dodávateľa HDPE vriec, ktoré spĺňajú náročné požiadavky pri prevoze potravín. Ich pevnosť a stabilná kvalita zaručujú ľahšiu manipuláciu a jednoduchší transport potravín a potravinového odpadu.

Viac informácii môžete získať tu: www.free-food.sk