Aplikácie

Aplikácie - využitie PE fólií a vriec

Zameraním sa na nižšie uvedené aplikácie, resp. segmenty trhu, vieme svojim zákazníkom poskytnúť produkty v najvyššej kvalite pri dodržiavaní špecializovaných požiadaviek. Zavedením a implementáciou viacerých medzinárodných noriem a zásad vieme zabezpečiť bezproblémový proces výroby a dodania požadovaných produktov.

Balenie potravín

LDPE a HDPE fólie, vrecia, výstelky a prírezy určené na balenie potravín sa vyrábajú z primárneho materiálu a majú certifikát o ich vhodnosti pre priamy styk s potravinami. Používajú sa na balenie v potravinárskom priemysle, najmä ako výstelky pri spracovaní a výrobe mrazenej zeleniny, mrazeného pečiva, mäsa a rýb a na ochranu pri manipulácii s potravinami. Určené sú aj pre segment HORECA (odvetvie hotelov, reštaurácií a gastronómie). Firma má zavedený a udržiavaný systém HACCP (Hazard analysis and critical control points), systém správnej výrobnej praxe a sledovateľnosti výroby.

Priemyselné balenie

V priemyselnom balení sa využívajú najmä LDPE a HDPE fólie, vrecia, výstelky a prírezy. Najčastejšie využitie majú v automobilovom priemysle, pri balení polystyrénu, v drevospracujúcom, chemickom a plastikárskom priemysle, taktiež na balenie v práčovniach a čistiarňach. LDPE fólie sa používajú aj ako zmršťovacie fólie na skupinové balenie. Pod značkou Novacorr vyrábame VCI antikorózne fólie, ktoré slúžia na ochranu produktov proti korózii počas skladovania a prepravy. LDPE fólie a vrecia sa tiež používajú na balenie vykurovacích peliet, ale aj na paletizačné balenie tovarov. Veľké využitie v priemysle majú aj HDPE fólie a výstelky, ktoré slúžia na ochranu produktov pred znečistením a poškodením.

Farmaceutické balenie

LDPE a HDPE fólie, vrecia a výstelky sú vyrobené z kvalitných materiálov pre zachovanie sterilného prostredia farmaceutického priemyslu. Zavedeným systémom kvality a čistoty vo výrobe dokážeme vyrábať obaly vhodné pre manipulačné balenie vo farmaceutickom priemysle. Naše produkty majú využitie najmä v priemyselnom balení chemikálií pre farmaceutický priemysel a nástrojov a liečiv pre zdravotníctvo. Kvalitu a zdravotnú nezávadnosť našich produktov deklarujú aj viaceré úspešne zvládnuté odberateľské audity.

Upratovacie služby

Pre firmy zaoberajúce sa upratovacími službami, správou budov, nemocnice, obce a firmy zamerané na zber a separáciu odpadu vyrábame viaceré produkty, ako napr. vrecia na zber odpadu v kanceláriách, sáčky do košov v spoločných priestoroch, výstelky do kontajnerov, vrecia na separovaný odpad a zberné vrecia, ktoré vyrábame prevažne z HDPE materiálu (mikroten). HDPE vrecia sa vyznačujú vysokou pevnosťou, vďaka čomu v porovnaní s LDPE regranulatovými vrecami možno znížiť hrúbku až o 50%. Zníženie hrúbky znamená menšiu ekologickú záťaž, menšie nároky na prepravu a skladovacie plochy a samozrejme dobrú cenu pri stabilnej kvalite.

Veľkoobchod

Spoluprácou s viacerými domácimi aj zahraničnými distribútormi vieme koncovým zákazníkom zabezpečiť potrebné produkty v dohodnutej kvalite a v stanovených dodacích termínoch. S distribútormi spolupracujeme najmä v oblastiach upratovacích a čistiacich služieb (HORECA), separácie a likvidácie odpadu, ale taktiež sú naše produkty prostredníctvom distribútorov dodávané aj do automobilového priemyslu.

Odpadové hospodárstvo

Odpadové vrecia vyrábame z kvalitných pevných HDPE a LDPE materiálov v rôznych prevedeniach – rolované, voľne ložené a blokované. Sú 100% recyklovateľné, ekologicky nezávadné. Vrecia vyrábame v rôznych farebných prevedeniach s možnosťou potlače. Používajú sa na zber a separáciu odpadov v mestách a obciach, v stavebníctve, v zdravotníctve a na likvidáciu azbestu. Na zber biologického odpadu vyrábame vrecia z biodegradovateľných materiálov.