boro
film, HDPE, LDPE, VCI, Antikorózne fólie, antikorózne fólie, VCI fólie, bublinkova folia

Fólie na ďalšie spracovanie

  • pre výrobú bublinkovej fólie
  • pre výrobu viacvrstvovej laminovanej fólie
  • pre výrobu papierových vriec s PE vložkou pre balenie hygroskopických sypkých materiálov a pod.

malospotrebiteľská potlač a následné použitie ako obalového materiálu pre potravinársky priemysel