boro
film, HDPE, LDPE, VCI, Antikorózne fólie, antikorózne fólie, VCI fólie, potlac folii

Potlač obalových materiálov

  • potlač fólií pre malospotrebiteľské balenie na 6-farebnom tlačiarenskom stroji s centrálnym valcom
  • priemyselná potlač vhodná pre aplikácie v priemysle či stavebníctve
  • možnosť priemyselnej potlače priamo pri výrobe polyetylénových fólií

potlač flexibilných materiálov ako sú papier, polyetylénová a polypropylénová fólia