boro
film, HDPE, LDPE, film, HDPE, LDPE, odpadove vrecia, polyetylenove folie, vrecia pre stavebnictvo

Novplasta, s.r.o.


Cerovská 152, 900 81 Šenkvice
tel +421 33 6496 961+421 33 6496 961 , fax +421 33 6496 372
novplasta@novplasta.sk

IČO: 35776455 IČ DPH: SK2020204483
Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, odd. Sro, vl. 20581/B

Bankové spojenie:
TATRA BANKA a.s., Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava, Slovenská republika
SWIFT kód: TATR SK BX,
číslo účtu/SKK: 2621060590/1100
IBAN: SK97 1100 0000 0026 2106 0590

 

Obchodné oddelenie:

 

Ing. Peter Michalík

michalik@novplasta.sk
+421 902 288017


Kadlečík Jozef

kadlecik@novplasta.sk
+421 917 433 222

 

Mgr. Roman Naništa
nanista@novplasta.sk
+421 905 447817


Ing. Ľudovít Babjak
babjak@novplasta.sk
+421 917 766555

novplasta@novplasta.sk


Zastúpenie pre ČR:
NOVPLASTA CZ, s.r.o. T.G.Masaryka 854, 538 21 Slatiňany
tel +420 469 688 393+420 469 688 393 fax +420 469 625 471
novplasta@novplasta.cz www.novplasta.cz


View Larger Map


View Larger Map


KONTAKTNÝ FORMULÁR